Privacybeleid

Wie zijn we

Uitjedakfotografie
Grote Wade 17k3
439 NX Nieuwegein
info@uitjedakfotografie.nl
www.uitjedakfotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (dit betreft gegevens die u invult via het contactformulier):

  • Naam
  • E-mailadres
  • Uw opmerking/vraag

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren bovengenoemde gegevens tot maximaal 1 jaar na afloop van het kalender jaar waarin het verzoek tot opnemen van contact is binnengekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij dit in overleg met u nodig is om onze dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden.

Contactformulieren

Bij het invullen van één van onze contactformulieren vragen wij u om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en onze privacy verklaring. Wij vragen enkel om relevante informatie in onze contactformulieren. Wij verwerken uw gegevens altijd vertrouwelijk en slaan deze gegevens alleen tijdelijk op om uw contactaanvraag goed te kunnen verwerken en beantwoorden.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er (tijdelijk) een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst, beter bekend als een ‘cookie’. Deze zogenoemde Cookies maken bepaalde functionaliteiten mogelijk en de website nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen de website te gebruiken en bijvoorbeeld contactformulieren sneller in te vullen. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Onze website kan cookies verstrekken voor deze doeleinden:

  • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
  • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
  • Cookies m.b.t. veiligheid; bijvoorbeeld voor het voorkomen van misbruik van contactformulieren of het inbreken op de achterkant van de website. 

Beveiliging

Om onze website te beveiligen kunnen wij de IP-adressen en gebruikersnamen opslaan die gebruikt worden bij een (onterechte) poging in te loggen op de achterkant van de website. Pogingen tot inbraak kunnen zo worden voorkomen en op deze manier houden we onze website en het web veilig.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Wij zullen uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie (eventueel) veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Onze website is goed beveiligd, maar het gebruik van sterke wachtwoorden wordt sterk aangeraden. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op onze website.

Updates voor dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact

Als u contact wilt opnemen over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u het contactformulier op onze website.